Muayanehanemiz

antalya kadın doğum uzmanı

GEBELİK DÖNEMİ

Gebelik tayini ve 40 hafta gebelik takibi

Gebelikte 4 boyutlu (4D) (realtime 3 boyutlu ultrasonografi) 


 

 

 

 Renkli Doppler Ultrasonografi (obstetrik-jinekolojik)

2. Düzey Ultrasonografi (Ayrıntılı Ultrasonografi)

11-14 hafta arası tarama testi (İkili Tarama Testi)

16-20 hafta arası tarama testi ( Üçlü-Dörtlü Tarama Testleri)

Amniosentez

Yüksek Riskli Gebelik Takibi

Kan ve İdrar İncelemeleri

Non Stres Test ( NST: Gebeliğin son dönemlerinde bebeğin kalp ritmi ile birlikte rahim kontraksiyonlarının değerlendirilmesi )

JİNEKOLOJİK HASTALIKLARIN TANI ve TEDAVİSİ

Probe ve Servikal Küretaj (Rahim İçi Hastalıkların Parça Alınarak Patolojik Olarak İncelenmesi)

Smear Testi (Thin Prep - Sıvı Bazlı)

Rahim İçi Araç (spiral) uygulanması (Bakırlı ve Hormonlu Spiral (MİRENA) Takılması)

Acil Korunma Yöntemleri Hakkında Bilgilendirme

Cryoterapi (Yara Dondurma İşlemi)

Koterizasyon (Vulvar Siğillerin Yakılması)

HPV Enfeksiyonu ; Tanı,Tiplendirme,Tedavi ve Proflaksisi (Rahim Ağzı Kanseri Aşısı)

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tanı ve Tedavisi ; Korunma Yöntemleri

İNFERTİLİTE (KISIRLIK) TANI ve TAKİBİ

İntrauterin İnseminasyon (Aşılama)

MENOPOZ DÖNEMİNDE TAKİP ve KORUYUCU HEKİMLİK

(Smear, Mamografi ,Kemik Dansitometre,Hormon ve Kan Lipid ve Şeker Düzeylerinin Takibi)

YAPILAN CERRAHİ MÜDAHALELER

Laporoskopi,Histeroskopi,Histerektomi,Dış Gebelik Ameliyatları,Rahim 

sarkması ve İdrar kaçırma Ameliyatları,Vulva ve Vajına Estetiği,Sezarya gibi 

Büyük Cerrahi Müdahaleler Hastamız ve Doktor SİBEL SÜRMEN USTA 'nın ortak 

kararı doğrultusunda seçim yapılan hastanelerde gerçekleştirilebilmektedir.