Genital Siğiller ve Rahim Ağzı Kanser Aşıları

antalya kadın doğum uzmanı

GENİTAL SİĞİL VE HPV AŞILARI 


Genital siğiller ;Human Papilloma Virus enfeksiyonuna bağlı olarak genital bölgede gelişen üzeri karnabahar görünümlü bazen küçük ,bazen de bir araya gelerek daha büyük kümeler yapabilen lezyonlardır. Viral enfeksiyonlarda olduğu gibi HPV de bir kez vücuda girdiğinde hücreler içinde yerleşir ve zaman zaman alevlenmelere yol açar. Bu yüzden HPV enfeksiyonu kesin tedavisi olmayan bir hastalık olarak kabul edilir.


HPV enfeksiyonu; cinsel yolla direkt temas yoluyla bulaşır. Özellikle çok sayıda cinsel eşi olan (veya öncesinde olmuş olan) bireyler ve bu bireylerin eşlerinde yaygındır.HPV virulansı yüksektir.Genital bölgedeki lezyonlar ile kısa süreli temas dahi bulaşması için yeterlidir.Enfekte kişiyle temas sonrası 2 ile 6 ay arası bir kuluçka devresini takiben genital bölgede sayıları ve büyüklükleri değişebilen siğillerin oluşmasıyla belirti verir. Belirtiler bireysel özelliklerden oldukça etkilenir. Özellikle erkeklerde enfeksiyon tümüyle belirtisiz seyredebilir.


HPV TİPLERİ NEDİR ?NEDEN ÖNEMLİDİR?


HPV 230 dan fazla tipi bulunan ancak yaklaşık 80 tanesi detaylı tanımlanabilmiş bir virüstür.Özellikle genital bölge ve makat çevresinde tutulum gösteren HPV' ler rahim ağzı kanseri oluşturabilme potansiyeline göre DÜŞÜK (TİP 6,11,42,43,44), ORTA (TİP 31,33,35,51,52) ve YÜKSEK RİSKLİ (16,18,45,56) olarak 3 grupta toplanır.HPV hücre içine yerleşerek,hücrenin genetik yapısını değiştirebilme özelliğine sahiptir.Bu değişimle beraber hücreler kontrolsüz çoğalabilme özelliği kazanarak vulva,vagina ve serviks bölgesinde prekanseroz (LGSIL-HGSIL) ve kanseroz lezyonlara yol açabilirler.Bu yüzden HPV enfeksiyonu geçiren kişilerde HPV tiplemesinin yapılması önemlidir.HPV DNA'sı kan yoluyla değil moleküler yöntemlerle çalışılmaktadır. Genellikle siğillerin tipik görünümü ile tanısı konulabilir. Ancak bazen lezyonlardan biyopsi yapmak gerekebilir.HPV enfeksiyonu geçiren kişilerin özellikle smear takipleri çok önemlidir.Şüpheli durumlarda kolposkopi (rahim ağzının mikroskop altında incelenmesi) ve biyopsi yapılmalıdır.


GENİTAL SİĞİL TEDAVİSİ NASIL OLMALIDIR?


Genital bölgedeki siğillerin tedavisi için lokal medikal tedavi ya da koterizasyon uygulanabilir.Tedavide primer amaç lezyonları tamamen temizleyerek nüksleri minimuma indirmek olmalıdır.Lokal olarak kullanılan krem ya da solusyonların lezyon etrafındaki sağlam dokuyu tahriş edebilmesi,bu yöntemle tedavinin daha uzun sürmesi sebebiyle Koterizasyon daha çok tecih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.Ancak unutulmamalıdır ki HPV hücre içine yerleşerek sessiz seyredebilen bir enfeksiyondur.Tam eradikasyon söz konusu değildir.Bir kez geçiren kişi hem bulaştırıcıdır;hemde farklı bir zamanda tekrar siğiller nüks edebilir.Bu yüzdenHPV'ye karşı bağışıklanma önemlidir. HPV aşıları son yıllarda 'rahim ağzı kanseri aşısı' olarak da tabir edilerek oldukça populer hale gelmiştir.


HPV AŞILARI


Bazı yüksek riskli HPV tiplerinin özellikle kadınlarda servikal bölgede prekanseroz ve kanseroz lezyonlara yol açtığı bilindiğinden korunma amaçlı aşılar geliştirilmiştir. HPV aşısı yurt dışında pek çok ülkede devletin rutin aşılama programına dahil edilmiştir. Ülkemizde özellikle 'rahim ağzı kanseri aşısı ' olarak bilinmektedir. Rahim ağzı kanserinin çaresiymiş gibi lanse edilen HPV aşısı aslında HPV'nin bazı türlerine karşı koruma sağlayan bir preparattır. Ülkemizde de tüm dünyadaki adı GARDASİL ticari ismi ile satılan aşı HPV'nin serviks kanserinin %70'inden sorumlu olan Tip 16 ve 18 ile, genital siğillerin %90'ından sorumlu olan tip 6 ve 11'e karşı geliştirilmiş bir aşıdır. CERVARIX denilen bivalan aşı ise tip 16 ve 18'e karşı etkindir.


FDA; HPV aşısının daha önceden bu virusler ile karşılaşmamış 9-26 yaş arasındaki tüm kadınlara yapılmasını önermektedir. Daha ileri yaştaki kadınlar üzerinde denemeler yapılmadığından ve elde yeterli veri olmadığından şimdilik 26 yaş üzeri kadınlara uygulanması önerilmemektedir.


İdeali cinsel yaşantı başlamadan aşı programının tamamlanmasıdır. 9-12 yaşlar aşılamanın en çok önerildiği yaş aralığıdır.


Erkekler üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemektedir. Avustralya, Kanada ve Amerika' da bir çok risk altındaki erkeğe penis ve anüs kanserine koruyucu olabilmesi için HPV aşısı uygulayan merkezler vardır. Risk altındaki erkeklere uygulanması gerektiğine dair yapılmış bilimsel çalışmalar anlamlı sonuçlanmıştır.


HPV aşısı 6 ay içinde toplam 3 seferlik enjeksiyonlar şeklinde uygulanır. İlk dozu takiben 1 ay sonra ikinci doz, 6 ay sonra ise son doz uygulanır. 


Uygulama yerinde nadiren ağrı, şişlik, kızarıklık görülebilir. Bazı hastalarda halsizlik, yorgunluk ya da bulantıya yol açabilmektedir. 


Aşı yapılmadan önce vajinadan alınacak örnekte HPV tiplemesi yapılması önerilir. Daha önceden cinsel yaşantısı olmayanlarda ve çocuklarda tipleme yapılmasına gerek yoktur.

Hamilelerde yapılması tavsiye edilmemektedir, doğum sonrası emzirme döneminde aşı güvenle yapılabilir.

Öncelikle HİV taşıyıcıları, immün sistemi baskılayan tedavi alanlar, kortizon kullananlar, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olanlar, veya HPV açısından riskli gruptakiler ( çok partnerliler) aşılanmalıdırlar.

Aşılama dozları bittikten sonra serviks kanseri riski tamamen bitmez, bu nedenle serviksin taranmasına smear ve gerektiğinde kolposkopi ile devam edilmelidir. Rutin doktorun önerisine göre 6 ayda veya yılda bir smear takibi aşı sonrası da gerekmektedir.

En çok merak edilen ise HPV virüsü taşıyıcısı olanlar, lezyonu bulunanlar ve aktif genital siğili olanlara yapılıp yapılamayacağı konusundaki bilgilerdir. Aşı koruyucu olduğu için zaten alınmış bir tipe karşı hiçbir faydası olmaz ve kişilerin birden fazla virüs tipini aynı anda bulundurmaları çok nadir bir ihtimaldir. HPV ve kondilomu olanlara aşı yapıldığında sadece kendisinde olmayan diğer tiplere karşı korunmada faydası olacaktır. 

Yeni HPV aşıları ile ilgili yeni çalışmalar devam etmekte olup önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilmiş aşıların piyasaya sunulabileceği bilinmektedir. Daha uzun etkili ve daha geniş kapsamlı aşılar için çalışmalar devam etmektedir.